In Metropola

Sudjelujte u istraživanju ‘Kvaliteta života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu’

Objavljeno

/

Istraživanje se provodi u sklopu provedbe Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, a rezultati će poslužiti kao podloga za kreiranje novih i unapređenje postojećih politika s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom u Zagrebu

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u suradnji s izvanrednim profesorom Markom Buljevcem sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gorkom Vuletić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku provodi istraživanje nekih aspekata kvalitete života i pozitivnog mentalnoga zdravlja osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu.

Istraživanje se provodi u sklopu provedbe Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. godine. Rezultati istraživanja poslužit će kao podloga za kreiranje novih i unapređenje postojećih politika s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu.

Vaše sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno, što znači da u bilo kojem trenutku imate pravo odustati ili poništiti unos podataka bez posljedica. Istraživanje je i anonimno, što znači da se prikupljeni podaci neće moći povezati s vama. Online anketni sustav ne prati i ne prikuplja IP adrese s kojih se pristupa upitniku. Vaši odgovori će biti dostupni isključivo autorima istraživanja, a rezultati će biti predstavljeni u zbirnom obliku (postotci, prosjeci, izjave i slično).

Vaša iskustva i mišljenja su izuzetno važna pa iskreno odgovorite na sva pitanja. Nema točnih i netočnih odgovora.

Za ispunjavanje upitnika potrebno je da ste punoljetna osoba s poslovnom sposobnošću. Trajanje ispunjavanje upitnika je oko 30 minuta.

Na dnu svake stranice upitnika nalaze se dvije tipke – ‘Natrag’ i ‘Dalje’ – koje služe za kretanje kroz upitnik po stranicama. Tipka ‘Natrag’ omogućuje povratak na prethodnu stranicu, a tipka ‘Dalje’ omogućuje prelazak na sljedeću stranicu.

Izrazi (riječi i pojmovni sklopovi) koji se koriste u upitniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Za sva pitanja možete se obratiti na email adrese: mbuljevac@pravo.hrgvuletic@ffos.hr i marinka.bakula-andelic@zagreb.hr, a upitnik istraživanja se nalazi ovdje.

U trendu

Exit mobile version