Poveži se s nama

in burza

Udruga OSI Sisačko-moslavačke županije zapošljava 20 asistenata

Objavljeno

/

Ova slika prikazuje dijelove invalidskih kolica. Vidljivi su kotači, pedale i drugi dijelovi.
Foto: Pixabay

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije objavila je natječaj za prijam u radni odnos 20 osobnih asistenata/tica na području Petrinje, na određeno vrijeme uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme, radi povećanog opsega posla

Postoji mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom, kao i mogućnost zapošljavanja umirovljenika.

Zaposlenje je na puno i nepuno radno vrijeme, i to 20 sati tjedno u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti, odnosno u visini mjesečne karte.

Kao razina obrazovanja posloprimca traži se završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat, dok radno iskustvo nije važno.

Opis poslova odnosi se na pružanje pomoći osobama s invaliditetom pri osobnoj higijeni korisnika, pri održavanju higijene stambenog prostora korisnika, u kućanskim poslovima, u aktivnostima svakodnevnog života ovisno o fizičkim potrebama korisnika, u socijalnim aktivnostima korisnika, obavljanje administrativnih poslova.

Uz prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti: prijavu/molbu, životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne stariji od 30 dana, dokaz o završenom obrazovanju ili uvjerenje o završenom osposobljavanju za osobnog asistenta ili njegovatelja, presliku osobne iskaznice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Prije sklapanja Ugovora o radu, odabrani kandidati trebaju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (liječnički pregled na medicini rada), nakon čega će poslodavac sklopiti ugovor s kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane natječajem.

Odlukom o rasporedu na radno mjesto biti će definirani sati usluge osobne asistencije kod korisnika te mjesto rada na području Sisačko-moslavačke županije.

Uvjeti za osobnog asistenta: mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za osobnog asistenta i najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO) ili najmanje razinu obrazovanja 1 HKO-a i završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova ishoda učenja za zanimanje njegovatelj. Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati bez položenog tečaja za osobnog asistenta ili njegovatelja, pod uvjetom da isti polože. Iznimno, osobni asistent može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za osobnog asistenta ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji završila edukaciju za osobnog asistenta u trajanju od najmanje deset sati i ispunjava ostale uvjete za osobnog asistenta propisane Zakonom.

Uvjet za zapošljavanje je nepostojanje zapreke iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN18/22, 46/22, 119/22 i 71/23).

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati za natječaj su izričito suglasni da Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti iii djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

Kandidati, koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, mogu biti pozvani na razgovor i provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Nepotpune prijave ili one dostavljene nakon isteka roka natječaja, neće biti uzete u razmatranje.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 30. ožujka 2024. godine.

Kandidati dostavljaju svoju prijavu s dokumentaciju putem redovne pošte ili osobno na adresu: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Jelene Babić 18, 44250 Petrinja, ili na email: info@uosismz.hr.

In-Portal vlasništvo je svih onih kojima je bolji život svih osoba s invaliditetom, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, primarna briga.

in burza

ŠIBENIK Udruga Kamenčići traži dva osobna asistenta

Objavljeno

/

Na slici su dvije osobe. Jedna od njih je osoba s intelektualnim teškoćama. Osoba koja sjedi do djevojke s intelektualnim teškoćama ispred sebe ima laptop i nešto objašnjava osobi do sebe. Na stolu se nalazi šalica kave, staklena boca i zdjela sa rižom i salatom. Prostorija je svjetla i ugodnog je ambijenta.
Foto: Pexels

Opis poslova asistenta uključuje pružanje usluge njegovatelja osobi s intelektualnim teškoćama

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama šibensko kninske županije ‘Kamenčići’ traži dva osobna asistenta/ice za rad na određeno vrijeme. Mjesto rada je u Šibeniku, a radi se na puno radno vrijeme. Smještaj nije omogućen, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u potpunosti.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 5. srpnja, a rok za prijavu je do 15. srpnja 2024. godine.

Razina obrzovanja koju poslodavac traži je završena četverogodišnja srednja škola, dok radno iskustvo nije važno.

Opis poslova asistenta uključuje pružanje usluge njegovatelja osobi s intelektualnim teškoćama.

Zainteresirani uz pisanu zamolbu moraju priložiti i životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o evidentiranom radnom stažu s HZMO-a te dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak.

Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem pisane zamolbe na adresu ‘Udruga Kamenčići, Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik‘, ili putem emaila: udruga.kamencici@gmail.com.

U slučaju osobnog dolaska kandidati se moraju predhodno najaviti na broj telefona: 022/218-144.

Nastavi čitati

in burza

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama traži dva osobna asistenta

Objavljeno

/

Na slici su dvoje ljudi. Žena stoji iza muškarca u invalidskim kolicima koji igra košarku i košarkašku loptu vrti na prstu.
Foto: Pexels

Opis poslova asistenta između ostalog uključuje pomoć korisniku pri obavljanju osobne higijene, kao i u aktivnostima svakodnevnog života te socijalnim aktivnostima

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama ‘Regoč’ traži 2 osobna asistenta/ice kao zamjenu za godišnji odmor. Radno mjesto je u Slavonskom Brodu, a radi se 20 sati tjedno. Smještaj nije omogućen, a naknada za prijevoz djelomično se isplaćuje.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4. srpnja, a rok za prijavu je do 26. srpnja 2024. godine.

Razina obrazovanja koju poslodavac traži je završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola, dok kandidat mora imati položen vozački ispit za B kategoriju, a radno iskustvo nije važno, dok postoji mogućnost zapošljavanja umirovljenika.

Opis poslova asistenta između ostalog uključuje pomoć korisniku pri obavljanju osobne higijene kao i u aktivnostima svakodnevnog života te socijalnim aktivnostima.

Kandidat bi radio kao zamjena za godišnji odmor u periodu od 22. srpnja, do 2. kolovoza kod jednog korisnika, a od 29. srpnja do 12. kolovoza 2024. godine.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem emaila: udrugaregoc@gmail.com, a u slučaju osobnog dolaska moraju se najaviti na broj mobitela 091/604-1589.

Nastavi čitati

in burza

Udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Split traži osobnog asistenta

Objavljeno

/

Na slici su muškarac i žena. Muškarac ima jednu zdravu nogu, a umjesto druge noge ima protezu. Muškarac leži na plavoj strunjači, a žena mu pomaže vježbati. Soba ima dosta svjetla, a na podu sobe je smeđi parket.
Foto: Pexels

Opis poslova osobnog asistenta uključuje pomoć osobi s invaliditetom

Udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Split traži osobnog asistenta/icu za rad na određeno vrijeme. Mjesto rada je u Splitu, a radi se na 20 sati tjedno. Smještaj nije omogućen, a naknada za prijevoz isplaćuje se u potpunosti.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 2. srpnja, a rok za prijavu je do 31. srpnja 2024. godine. 

Razina obrazovanja koju poslodavac traži je završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola, dok radno iskustvo nije važno.

Opis poslova osobnog asistenta uključuje pomoć osobi s invaliditetom.

Zainteresirani svoje zamolbe mogu slati putem emaila: uosis@post-com.hr, uz prethodnu najavu na broj telefona 021/314-314.

Nastavi čitati

U trendu