Poveži se s nama

Pristupačnost

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

In-portal.hr, prvi news portal za osobe s invaliditetom čiji je izdavač ustanova URIHO nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu http://www.in-portal.hr .

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Postavljanjem UserWay plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u rujnu 2020 godine. Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je provela ustanova URIHO. Izjava je zadnji put preispitana u lipnju 2022.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama In-portala objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

• putem e-pošte na adresu agospocic@uriho.hr,

• putem telefona na broj 01/6444491 u radnom vremenu od 8 do 16 sati

• poštom na adresu Avenija Marina Držića 1, 10000 Zagreb.

Ustanova URIHO dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežne stranice In-portal.hr nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijesti o neusklađenostima ili smatra da URIHO nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, može se obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 2099 100 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.