Poveži se s nama

in burza

Objavljen javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom

Objavljeno

/

Prednost pri imenovanju pravobranitelja za osobe s invaliditetom ima osoba s invaliditetom ako ispunjava sve tražene uvjete propisane ovim javnim pozivom

Nakon što je Sabor na osobni zahtjev razriješio pravobraniteljicu Anku Slonjšak dužnosti 28. rujna 2023. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 7. studenog 2023. javni za prijavu kandidata za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Prije teksta javnog poziva ide veliko hvala pravobraniteljici Anki Slonjšak za dugogodišnju i kvalitetnu suradnju od cijele redakcije In Portala.

Sukladno člancima 3., 4., 21. i 22. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine broj 107/07.), objavljuje se Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Podsjetimo da pravobranitelj za osobe s invaliditetom štiti, prati, promiče prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona. Djelokrug i način rada pravobranitelja za osobe s invaliditetom utvrđen je Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom.

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom imenuje se na vrijeme od osam godina i može biti ponovno imenovan.

Za pravobranitelja za osobe s invaliditetom može biti imenovan kandidat koji ispunjava uvjete propisane Zakonom, i to:

– hrvatsko državljanstvo;

– završen diplomski sveučilišni studij društvenog smjera;

– najmanje 10 godina radnog iskustva u području promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom;

– da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti i morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu;

– da nije član ni jedne političke stranke niti sudjeluje u političkim aktivnostima.

Uz prijavu za javni poziv kandidati su dužni priložiti životopis i preslike dokaza o ispunjavanju uvjeta, i to:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, elektronički zapis iz Knjige državljana);

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stručnom znanju (isključivo preslika diplome);

– elektronički zapis o radnom stažu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– odgovarajuće potvrde dosadašnjih poslodavaca iz kojih je vidljivo da kandidat ispunjava uvjete najmanje 10 godina radnog iskustva u području promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom;

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije član ni jedne političke stranke.

Dokaz o nekažnjavanju pribaviti će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike po službenoj dužnosti.

Uz obvezne dokaze kandidati mogu priložiti preslike potvrda ili/i uvjerenja o pohađanju stručnog usavršavanja i izobrazbe iz područja promicanja prava i zaštite osoba s invaliditetom.

Prednost pri imenovanju pravobranitelja za osobe s invaliditetom ima osoba s invaliditetom ako ispunjava sve tražene uvjete propisane ovim javnim pozivom.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave, uz koje se obvezno prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ovoga javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od objave javnog poziva, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 78, s naznakom: ‘Ne otvaraj – javni poziv za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom’.

Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskome saboru imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

In-Portal vlasništvo je svih onih kojima je bolji život svih osoba s invaliditetom, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, primarna briga.

in burza

ZAGREB Socijalno-uslužna zadruga zapošljava tri pomoćna radnika

Objavljeno

/

Slika prikazuje trenutak gdje osoba drži ruke starije osobe. Starija osoba drži malu lopticu sa žutim i plavim segmentima, možda za vježbu ili terapiju. Oboje su sjedeći, iako se u kadru vide samo njihova tijela i ruke. Nose ležernu odjeću; mlađa osoba u sivoj majici, a starija u bež džemperu i tamnim hlačama.
Foto: Pexels

Socijalno-uslužna zadruga ‘Martinov plašt’ iz Zagreba objavila je natječaj za prijam u radni odnos tri pomoćna radnika, na određeno vrijeme, javni radovi, uz mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti. Postoji mogućnost korištenja potpora pri zapošljavanju – Javni rad – Posao+.

Kao razina obrazovanja posloprimca traži se srednja škola od tri ili četiri godine, dok radno iskustvo nije važno.

Opis poslova obuhvaća pratnju i pomoć osobama s različitim vrstama invaliditeta i teže pokretnim osobama u rješavanju svakodnevnih aktivnosti i obaveza.

Uz prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti: presliku svjedodžbe o završenoj školi, uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kaznenu postupak, presliku osobne iskaznice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), potvrdu liječnika opće medicine o psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova osobni asistent/ica te potvrdu o završenom tečaju za osobnog asistenta.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 2. ožujka 2024. godine.

Zainteresirani se mogu prijaviti na email adresu: vmusa.mp@gmail.com.

Socijalno-uslužna zadruga ‘Martinov plašt’ ima sjedište u Zagrebu, Heinzelova 66, a osnovana je 27. svibnja 2011. od strane sedam zadrugara. Svrha osnivanja zadruge je unapređenje skrbi o ranjivim i iz bilo kojeg razloga marginaliziranim skupinama društva i pojedinaca te sustavno podizanje duhovno-moralne i materijalne kvalitete života na svim razinama poštujući fizičke, prirodne i moralne zakone. Zadruga nudi usluge pomoći u kući, edukacije o društvenom poduzetništvu, konzalting za neprofitne organizacije, pomoć pri pisanju projekata i poslovnih planova. Ujedno, razvila je i proizvodni dio (djelatnost), unutar koje se proizvode sapuni s točkicama – socijalno poduzetništvo slijepih i slabovidnih osoba, zatim mini urbani vrtovi i bio-lončanice, što podrazumijeva ručnu izradu lončanica od prirodnih materijala, a što se organizira kao dio radno-okupacijske terapije za ranjive skupine kao što su osobe s invaliditetom, liječeni ovisnici, žrtve obiteljskog nasilja i drugo. Ujedno, razvija hortiterapiju ili vrtnu terapiju, kao oblik radne terapije, budući rad u vrtu smanjuje stres, poboljšava senzomotoričke, mentalne i psihosocijalne vještine te pozitivno djeluje na čovjekovo zdravlje i njegovo cjelokupno biće, čime se podiže kvaliteta života.

Nastavi čitati

in burza

Udruga osoba s invaliditetom zapošljava pet osobnih asistenata

Objavljeno

/

Ova slika prikazuje osobu koja gura invalidska kolica na kojima sjedi druga osoba. Nalaze se na popločanom putu okruženom zgradama i drvećem. Oboje nose zimsku odjeću; osoba koja gura invalidska kolica nosi kapu, a sjedeća osoba ima kovrčavu kosu vidljivu odostraga. Zgrade u pozadini imaju više prozora i bijele su ili svijetle boje.
Foto: Pexels

Udruga invalida Bedekovčina iz Krapinsko-zagorske županije objavila je natječaj za prijam u radni odnos pet osobnih asistenata/tica, na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova

Zaposlenje je na 20 sati tjedno, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje djelomično.

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju rad na jednom mjestu.

Kao razina obrazovanja posloprimca traži se srednja škola od tri ili četiri godine, dok radno iskustvo nije važno.

Opis poslova obuhvaća sljedeće poslove: pružati pomoć u aktivnostima svakodnevnog života ovisno o fizičkim potrebama korisnika/ce (održavanje osobne higijene, hranjenje, transferi); obavljanje kućanskih poslova, uključujući i organiziranje prehrane, koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva; rukovanje pomagalima; pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima; pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti.

Uz prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti: presliku svjedodžbe o završenoj školi, uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kaznenu postupak, presliku osobne iskaznice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), potvrdu liječnika opće medicine o psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova osobni asistent/ica te potvrdu o završenom tečaju za osobnog asistenta.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 1. ožujka 2024. godine.

Zainteresirani se mogu prijaviti na email adresu: ui.bedekovcina@gmail.com.

Udruga invalida Bedekovčina osnovana je 28. travnja 2000., a unutar nje djeluju tri kluba, i to Klub osoba s tjelesnim invaliditetom, Klub ‘PUT’ – djeca i mladi s posebnim potrebama i invaliditetom, Klub osoba oboljelih od šećerne bolesti.

Nastavi čitati

in burza

Udruga osoba s invaliditetom ‘Agape’ zapošljava šest osobnih asistenata

Objavljeno

/

Udruga osoba s invaliditetom ‘Agape’ objavila je natječaj za prijam u radni odnos šest osobnih asistenata/tica na području Omiša i Trilja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova

Zaposlenje je na 20 sati tjedno, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti. Radno vrijeme ovisit će o Rješenju korisnika o pravu na usluge osobne asistencije.

Kao razina obrazovanja posloprimca traži se završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat, dok radno iskustvo nije važno. Temeljem Zakona o osobnoj asistenciji osobni asistent može biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba, koja ima završeno minimalno trogodišnje ili četverogodišnje obrazovanje, iznimno osobni asistent može biti i osoba koja ima završenu osnovnu školu uz uvjet da ima završeni tečaj za njegovatelja.

Opis poslova obuhvaća: obavljanje kućanskih poslova, uključujući i organiziranje prehrane, koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva; hranjenje; održavanje osobne higijene; omogućavanje mobiliteta i kretanja; rukovanje pomagalima; pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske; pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti; pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života; pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života.

Za prijavu je potrebno dostaviti: životopis, potvrdu/svjedodžbu o završenom obrazovanju, presliku osobne iskaznice.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 29. veljače 2024. godine.

Zainteresirani mogu poslati pisane zamolbe na adresu: Udruga osoba s invaliditetom ‘Agape’, Obala gusara 4, 21310 Omiš, gdje se može i osobno doći, ili na email: agape@udruga-agape.hr.

Udruga osoba s invaliditetom ‘Agape’ je neprofitna i nevladina udruga, koja obavlja socijalno-humanitarnu djelatnost od važnosti za osobe s invaliditetom. Osnovana je u Omišu početkom 2003. godine, na inicijativu nekolicine osoba s invaliditetom. Djeluje na području Grada Omiša te Općina Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje i Podstrana.

Nastavi čitati

U trendu