Poveži se s nama

Vijesti

HZMO Obavijest o zakonskim izmjenama od 1. siječnja 2024.

Objavljeno

/

Ova slika prikazuje dvije zatvorene knjige, otvorenu bilježnicu i kemijsku olovku na tamnoj površini. Na slici se također nalazi plavi pravokutnik s tekstom “Informiraj se” i logo “hzmo”.
Foto: HZMO

Na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donesen je pregled zakonskih izmjena koje su stupile na snagu 1. siječnja 2024., a koje u nastavku donosimo u cijelosti

Zakon o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN 156/23, dalje u tekstu: ZI Zakona o dodatku)

Prema ZI Zakona o dodatku, korisnicima kojima je u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti određena osnovna mirovina, osnovica za dodatak je mjesečna svota osnovne mirovine i isti određuje se u postotku od 27 posto od osnovne mirovine.

Pravo na dodatak od 27 posto  se ostvaruje za dio mirovine koja se izračunava na temelju mirovinskoga staža navršenog do početka primjene obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje (do 31. prosinca 2001.), kao i za dio mirovine koja se izračunava na temelju mirovinskoga staža ostvarenog nakon 1. siječnja 2002., odnosno od dana stupanja u obvezno mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje.

Korisnicima mirovine, kojima je do dana stupanja na snagu ZI Zakona o dodatku određen dodatak na osnovnu mirovinu, s danom stupanja na snagu ZI Zakona o dodatku određuje se dodatak na osnovnu mirovinu pripadajuću od 1. siječnja 2024. prema ZI Zakona o dodatku, ako je mirovina u isplati.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će, po službenoj dužnosti, tim korisnicima mirovine odrediti dodatak na osnovnu mirovinu prema ZI Zakona o dodatku, bez donošenja rješenja.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 156/23, dalje u tekstu: ZID ZOHBDR)

Odredbe ZID ZOHBDR-a usklađene su sa Zakonom o mirovinskom osiguranju.

ZID ZOHBDR-om je omogućeno korisnicima invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti uzrokovane u cijelosti ili dijelom sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske da im se za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena mirovina isplaćuje s mirovinskim faktorom 0,8.

Iznos obiteljske mirovine iza umrlog hrvatskog branitelja HRVI iz Domovinskog rata, kojima je bilo priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu do smrti, koji je umro zbog ozljede ili bolesti izvan okolnosti obrane suvereniteta ili umrlog hrvatskog branitelja i umrlog HRVI koji je bio osiguranik ili korisnik mirovine, određuje se primjenom osobnog boda umrlog korisnika mirovine uz primjenu sljedećih mirovinskih faktora:

  • 0,77 za mirovinu samo bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno samo dijete
  • 0,88 za dva člana obitelji
  • 1,0 za tri člana obitelji
  • 1,1 za četiri ili više.

Bračni drug/izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja i umrlog HRVI, koji je bio osiguranik ili korisnik mirovine, stječe pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 50 godina  života (bez obzira na dob koju je imao u trenutku smrti).

Korisnicima obiteljske mirovine ostvarene prema ZOHBDR-u ili ZOMO-u, koji su nastavili raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu ili koji se tijekom korištenja prava zaposle do polovice punog radnog vremena, isplata mirovine se ne obustavlja niti smanjuje.

Korisnici najniže starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, prijevremene starosne mirovine ili obiteljske mirovine ostvarene temeljem ZOHBDR-a ili ZOMO-a, imaju pravo na najnižu mirovinu i u slučaju zaposlenja do polovice punog radnog vremena.

Korisnici najniže invalidske mirovine ostvarene prema ZOHBDR-u ili ZOMO-u, kojima je utvrđen djelomični gubitak radne sposobnosti prouzročen djelomice ili u cijelosti kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, imaju pravo na najnižu mirovinu za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena.

Korisnici najniže invalidske mirovine ostvarene prema ZOHBDR-u ili ZOMO-u, kojima je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti prouzročen djelomice ili u cijelosti kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, imaju pravo na najnižu mirovinu za vrijeme zaposlenja manje od 3,5 sati dnevno.

Korisnicima mirovine kojima je isplata najniže mirovine za vrijeme zaposlenja bila obustavljena, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje uspostaviti će isplatu najniže mirovine bez donošenja rješenja, najkasnije u roku od tri mjeseca, ako je to za korisnika povoljnije.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (NN 156/23, dalje u tekstu: ZID Zakona)

ZID Zakonom predviđene su četiri ključne izmjene:

  • ublažavanje uvjeta prebivališta
  • povećanje prihodovnog cenzusa
  • povećanje svote nacionalne naknade
  • isplata putem pošte na izričit zahtjev korisnika.

Uvjet neprekidnog prebivališta na području Republike Hrvatske neposredno prije podnošenja zahtjeva, snižava se s 20 na 10 godina.

Jedan od dodatnih uvjeta za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu, prihodovni cenzus, odnosno visina prihoda korisnika i/ili članova kućanstva ostvaren u prethodnoj godini po članu kućanstva mjesečno, podiže se na dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 300,00 eura po članu kućanstva mjesečno u 2024. godini.

Vezano uz dodatni uvjet da korisnik nacionalne naknade za starije osobe ne smije imati  sklopljen ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, ZID Zakonom propisuje se iznimka za one situacije kada je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora.

Iznos nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2024. iznosi 150,00 eura.

Od 1. siječnja 2024. isplata nacionalne naknade omogućuje se i putem pošte na adresu, na zahtjev korisnika.

Zavod će, počevši od 1. siječnja 2024. po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odrediti nacionalnu naknadu zatečenim korisnicima u novom iznosu, a radi osiguranja iste razine prava kao za nove korisnike.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (NN 156/23 – na snagu stupa 1. ožujka 2024., dalje u tekstu: ZID ZDD), Zakon o inkluzivnom dodatku (NN 156/23, dalje u tekstu: ZOID)

Novina koju donosi ZID ZDD je povećanje dohodovnog cenzusa sa 70 posto (309,01 eura) na 140 posto (618,02 eura) proračunske osnovice. S obzirom da proračunska osnovica iznosi 441,44 eura, pravo na doplatak za djecu počevši od 1. ožujka 2024. moći će ostvariti svi čiji ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. neće prijeći 618,02 eura.

Svota doplatka za djecu određivat će se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o postotku od proračunske osnovice (PO):

Ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečnoVisina doplatka za djecu
u % od proračunske osnovice
Svota doplatka u eurima
do 20% PO
(0-88,29 eura)
14 %61,80
iznad 20% do 40% PO
(88,30-176,58 eura)
12,5 %55,18
iznad 40% do 60% PO
(176,59-264,86 eura)
11 %48,56
iznad 60% do 100% PO
(264,87-441,44 eura)
9 %39,73
iznad 100% do 140% PO
(441,45-618,02 eura)
7 %30,90

Stupanjem na snagu ZOID-a (1. siječnja 2024.) prestaju važiti odredbe Zakona o doplatku za djecu koje se odnose na ostvarivanje prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, odnosno s težim ili teškim invaliditetom u sustavu mirovinskog osiguranja.

Od 1. siječnja 2024. pravo korisnika doplatka za djecu s oštećenjem zdravlja, odnosno s težim ili teškim invaliditetom, bit će (između ostalih prava) objedinjeno u pravu na inkluzivni dodatak, koji se ostvaruje u sustavu socijalne skrbi.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 1. siječnja 2024. neće pokretati postupke radi pribavljanja nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o vrsti i težini oštećenja zdravlja djeteta.

Za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak nadležan je Hrvatski zavod za socijalni rad, koji će za zatečene korisnike prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, odnosno s težim ili teškim invaliditetom na dan 31. prosinca 2023., po službenoj dužnosti, provesti postupak radi odlučivanja o pravu na inkluzivni dodatak, koji će im u slučaju priznanja tog prava, pripadati od 1. siječnja 2024.

Hrvatski zavod za socijalni rad će korisnicima prava na doplatak za djecu s težim ili teškim invaliditetom zatečenima na dan 31. prosinca 2023., počevši od 1. siječnja 2024. do posljednjeg dana u mjesecu u kojem će donijeti rješenje o pravu na inkluzivni dodatak, preuzeti isplatu svote doplatka za djecu u visini od 110,36 eura mjesečno, određenu u visini od 25 posto od proračunske osnovice (441,44 eura).

Zatečenim korisnicima prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, kojima je svota doplatka za djecu određena prema dohodovnom cenzusu s uvećanjem od 25 posto, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćivat će tu svotu doplatka za djecu do 29. veljače 2024.

Navedeni korisnici prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, težim ili teškim invaliditetom, mogu u skladu s prijelaznom odredbom ZID ZDD-a, podnijeti zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka 2024. prema dohodovnom cenzusu. O navedenom će svi korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

U odnosu na visinu svote doplatka za djecu korisnika koji to pravo ostvaruju prema propisu o pravima hrvatskih branitelja, ističemo da će se ista i nakon stupanja na snagu ZID ZDD-a određivati u najvišem predviđenom iznosu.

In-Portal vlasništvo je svih onih kojima je bolji život svih osoba s invaliditetom, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, primarna briga.

Life&Style

ARENA ZAGREB Završio 28. Međunarodni sajam GAST 2024.

Objavljeno

/

Foto: URIHO

Posjetitelji su pokazali veliki interes za modernu i funkcionalnu odjeću iz nove CHIC & STYLISH kolekcije za ugostiteljstvo ustanove URIHO, koja je nastala kao plod suradnje domaćih dizajnera i studenata

Arena Zagreb je proteklog vikenda, od 23. do 25. veljače 2024., bila domaćinom 28. Međunarodnog sajma GAST 2024., najvećeg i najznačajnijeg HoReCa i gastro događaja u Republici Hrvatskoj i regiji.

Sajam GAST se ove godine po prvi puta održao u Zagrebu, na do sada najvećoj površini – u Areni Zagreb, dok je prethodnih godina svog postojanja tradicionalno bio u Splitu.

Direktorica tvrtke Sajam d.o.o. iz Splita je Sanja Vuković Veić, ujedno i organizatorica Sajma GAST. Doznajemo kako je preseljenje iz Splita u Zagreb zbog posjećenosti i interesa javnosti za ovaj događaj, bio pun pogodak.

Sajam je kroz tri dana postao centralno mjesto okupljanja ciljane publike, poput proizvođača hrane, pića, ugostiteljske opreme, vlasnika restorana, hotela i obiteljskih hotela, food managera i vlasnika ugostiteljskih objekata, kao i kreatora gospodarskih politika te donositelja političkih odluka.

U vezi OSI populacije, navedimo da je jedan od izlagača na ovom velikom događaju bila i Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO iz Zagreba, utemeljena davne 1946. godine, koja se ovaj puta predstavila novom CHIC & STYLISH kolekcijom za ugostiteljstvo. Osim radne odjeće, predstavili su i ponudu restorana ‘Sunce’, prvog inkluzivnog restorana u Republici Hrvatskoj, čije se gastronomske ponude trenutno temelje na pripremi ‘gableca’ za radnike Ustanove, ali i na organizaciji različitih evenata i cateringa, s time da postoji mogućnost i zakupa restorana za održavanje domjenaka i proslava.

Mario Živolić, voditelj prodaje i Katica Horvatić, samostalna referentica prodaje na štandu Ustanove URIHO zadnjeg dana Sajma izrazili su zadovoljstvo u vezi posjetitelja, s kojima su razmijenili brojne kontakte, ali i primili prve narudžbe. Posjetitelji su pokazali veliki interes za modernu i funkcionalnu odjeću iz nove CHIC & STYLISH kolekcije za ugostiteljstvo, koja je nastala kao plod suradnje domaćih dizajnera i studenata te savršeno spojila stil i udobnost. Inače, inovativne proizvode Ustanova URIHO izrađuje od visokokvalitetnih tkanina renomiranih proizvođača, a za veće narudžbe nudi personalizaciju proizvoda u obliku tiska ili strojnog veza.

Istaknimo također da je prvog dana Sajma, među brojnim aktivnostima, bio održan i Humanitarni gastro show – “Poznati u kuhinji” za Udrugu ‘Autizam 365’, dok se kroz sva tri dana moglo donirati za Udrugu roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju ‘Anđeli’ iz Splita, koja je doprinijela ovom događaju ručno izrađenim pisanicama za predstojeće uskrsne blagdane.

Uglavnom, ovogodišnji Sajam GAST u Zagrebu, kao i prethodnih godina u Splitu, popraćen je nizom zanimljivih događanja. Prvog i drugog dana Aspira je održala svoje ‘cooking showove’, a Dražen Zeljković, ambasador za Barry Callebaut, održao je svoje radionice na temu veganskih slastica.

Prvog dana tu je bila i stručna konferencija 13. Turistička mreža s Okruglim stolom ‘Primjena bezgotovinskih napojnica u ugostiteljstvu’, čiji je suorganizator Hrvatska gospodarska komora.

Drugog dana EKO NOMAD i Imanol Jaca iz San Sebastiana kuhali su sa chefom Asierom, a održana je i konferencija ‘Time off’ – all time on za održivost i zajedništvo, kao i konferencija ‘DAPI – dani privatnih iznajmljivača’.

GAST se ove godine pokazao događajem najvišeg značaja za sve turističke djelatnosti, kao i za ostale gospodarske grane koje se naslanjaju na turizam.

Bila je ovo prilika za 74 izlagača po štandovima u prizemlju te za 116 izlagača po štandovima na prvom katu Arene da prezentiraju na jednome mjestu, uz velike popuste, svoje proizvode iz područja prehrane, pića, hotelske i ugostiteljske opreme, namještaja (Furnitura), pekarskih proizvoda i slastica, kave i sladoleda te da imaju radionice, dok su posjetitelji iz različitih država mogli degustirati i isprobavati različite proizvode u živopisnoj atmosferi s pregrštom okusa i mirisa gastronomskih noviteta i trendova u opremanju objekata. Primijetili smo da su najviše uživali u isprobavanju masažera, što je i razumljivo u ovim žurnim i stresnim vremenima, kao i u besplatnim sladoledima budući je ovo bila prilika da se isprobaju različite vrste.

Partner ovogodišnjeg Sajma je Hausbrandt kava – osnovana 1892. godine, koja je prezentirala uz svoju kavu i Ronnenfeldt čaj (1823.), Callebaut sirovine (Belgija, 1911.), Theresianer piva (Italija, 1766.) i Col Sandago prosseco, dok su generalni sponzori tvrtke Ledo, Provider Service iz Solina – sve za ugostiteljstvo i Creative Design, a medijski pokrovitelj Jutarnji list.

Nastavi čitati

in MREŽA

Bolja podrška žrtvama s intelektualnim teškoćama i osobama s poremećajima iz spektra autizma

Objavljeno

/

Ova slika prikazuje plakat za događaj pod nazivom “SPOTLIGHT” koji promovira bolju podršku žrtvama zločina iz mržnje s poteškoćama u učenju i/ili autizmom. Dr Mark Brookes MBE, vodeći zagovornik Dimensions, bit će domaćin događaja. Plakat ima tirkiznu temu boja s bijelim tekstom i u donjem dijelu su prikazani logotipi organizacija koje podržavaju ovaj događaj.
Foto: Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom

Serijom webinara ‘Pod svjetlima reflektora’ zainteresiranim sudionicima ponuđena su dodatna znanja i iskustva s ciljem boljeg razumijevanja ovog kaznenog djela, na koji način pružiti pomoć i podršku žrtvi i time kaznenopravni sustav učiniti pravednijim

U organizaciji Ureda za demokratske institucije i ljudska prava, koji je glavna institucija Organizacije za europsku sigurnost i suradnju koja se bavi ljudskom dimenzijom sigurnosti, 13. veljače 2024. održan je webinar posvećen promicanju bolje podrške žrtvama zločina iz mržnje, osobama s intelektualnim teškoćama i osobama s poremećajima iz spektra autizma, i to pod vodstvom Marka Brookesa MBE.

Ujedno, predstavljena je #ImWithSam kampanja za suzbijanje zločina iz mržnje prema osobama s invaliditetom u Velikoj Britaniji.

Sam je fiktivna osoba koja predstavlja 73 posto osoba s intelektualnim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma koje su bile izložene zločinu iz mržnje. Predmetnom kampanjom nastoji se pružiti resurse usmjerene na borbu protiv zločina iz mržnje i demonstrirati praktične načine za bolju podršku žrtvama.

Webinaru su prisustvovale savjetnice Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Branka Meić-Salie i Tea Rubeša iz Područnog ureda u Rijeci.

Sjedište Ureda za demokratske institucije i ljudska prava je u Varšavi, u Poljskoj, a osnovano je 1990. godine.

Inače, Mark Brookes ima više od 30 godina iskustva u zagovaranju osoba s intelektualnim teškoćama i autizmom. Trenutačno je voditelj zagovaranja za ‘Dimensions UK’, gdje redovito javno govori o zločinima iz mržnje zbog invaliditeta i zagovara jednako postupanje prema osobama s intelektualnim teškoćama i autizmom. Prije nego što se pridružio ‘Dimensions UK’, radio je za ‘Values In to Action’, gdje je bio odgovoran za razvoj politike organizacije oko zločina iz mržnje, ljudskih prava i individualnih proračuna. Njegov rad doveo ga je do suradnje s tijelima kao što su Komisija za jednakost i ljudska prava, Kraljevsko tužiteljstvo, Ured unutarnjih poslova i policijske snage diljem zemlje.

Brookes je javno govorio na događanjima u Španjolskoj, Austriji, Grčkoj, Kanadi, Indiji i Australiji. Također i za mnoge organizacije u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao što su godišnja konferencija Kraljevskog tužiteljstva, na događaju o zločinu iz mržnje Komisije za jednakost i ljudska prava i na događaju o  zločinu iz mržnje Sveučilišta De Montford. Osim toga, vodio je različite događaje obuke uključujući i za policijske službenike. Također je autor i koautor više publikacija.

Godine 1993. Brookes je osnovao tvrtku Havering People First i bio predsjednik deset godina. Od tada je radio u odborima, forumima i savjetodavnim grupama za Havering Partnership Board, Povjerenstvo za prava osoba s invaliditetom, Nacionalni razvojni tim za inkluziju, Odjel za zapošljavanje i Državno tužiteljstvo.

Godine 2019. dodijeljen mu je počasni doktorat prava na Sveučilištu u Kentu. Godine 2020. Brookes je postao MBE za svoje usluge osobama s intelektualnim teškoćama i autizmom.

Nastavi čitati

Civilno društvo

Održan okrugli stol ‘Osnaživanje suradnje u pitanjima seksualnog nasilja u ratnim sukobima’

Objavljeno

/

Slika prikazuje konferencijsku sobu u kojoj se održava sastanak. Sudionici su okupljeni oko dugog stola, a na zidu iza njih projicira se prezentacija. Na stolu su različite boce i čaše. Ispred nekih sudionika nalaze se papiri i bilježnice. Prostorija je dobro osvijetljena, vjerojatno prirodnom svjetlošću koja dolazi iz prozora koji nisu vidljivi na slici.
Foto: Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom

Okrugli stol u organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA održan je 13. veljače 2024. u Zagrebu, na temu ‘Osnaživanje suradnje u pitanjima seksualnog nasilja u ratnim sukobima – nacionalna i međunarodna perspektiva’

Okrugli stol u organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA uvodno je pozdravila Anja Šimpraga – potpredsjednica Vlade RH za društvene djelatnosti i ljudska prava te NJ. E. Simon Thomas – veleposlanik Velike Britanije u Hrvatskoj, kao i sami organizatori.

Govornici na Okruglom stolu bili su predstavnici/ce ministarstava, posebno Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva zdravstva, drugih institucija, akademske zajednice i organizacija civilnog društva.

Cilj Okruglog stola je razmjena iskustava iz njihove nadležnosti u odnosu na problem seksualnog nasilja u ratu, procesuiranje počinitelja, ostvarivanja prava žrtava te suradnje s drugim državama u ratnim sukobima i iznalaženja globalnog odgovora na ovaj sveprisutni problem.

Istaknuto je da je Republika Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja je donijela poseban zakon koji regulira prava žrtava seksualnog nasilja u ratu, pod nazivom ‘Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu’, koji je na snazi od 2015. godine.

U proteklih osam godina  podneseno je 305 zahtjeva za stjecanje statusa žrtve seksualnog nasilja u ratu. Od tog broja 227 osoba je ženskog spola te je pozitivno riješeno 166 zahtjeva, dok je 78 osoba muškog spola i pozitivno je riješeno 50 zahtjeva. Nekoliko je zahtjeva neriješeno jer su podnositelji nedostupni. Budući da su posljedice rata dugotrajne i danas se brojne žrtve obraćaju institucijama sustava i organizacijama civilnog društva tražeći pomoć i podršku. Hrvatska je također pristupila globalnoj Inicijativi za sprječavanje seksualnog nasilja u sukobu – PSVI (The Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative). S obzirom na preživljeni rat i uspostavljanje sustava za ostvarenje prava žrtava seksualnog nasilja u ratu, hrvatska iskustva su od izuzetnog značaja državama u ratnim sukobima, kao što su to Ukrajina, Sirija i brojne druge države.

Ispred institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Okruglom stolu prisustvovala je savjetnica Andreja Makar.

Izvor: Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom

Nastavi čitati

U trendu