Poveži se s nama

Osobe s invaliditetom

Hrvatski savez košarke u kolicima sudjeluje u europskom projektu

Objavljeno

/

Na slici je košarkaška utakmica u kojoj igrači koriste invalidska kolica. Igrač u crvenoj opremi s natpisom “CROATIA” pokušava postići koš, dok ga igrač u plavoj opremi pokušava blokirati. Pozadina prikazuje košarkaški teren i tribine.
Fotografija: Hrvatski savez košarke u kolicima

Prvo natjecanje u sklopu projekta “Basketball Inclusive Games” održat će se od 11. do 14. rujna 2024. godine u Samokovu.

U sklopu Erasmus+sporta u Bugarskoj je organiziran projekt “Basketball Inclusive Games”. Radi se o jednogodišnjem projektu financiranom od strane Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Cilj ovog projekta je stvoriti pozitivno okruženje za osobe s invaliditetom, te osnažiti i ohrabriti osobe s invaliditetom da se bave košarkom i na taj način pozitivno utjecati  na cijelu europsku sportsku zajednicu.

Krajem prvog mjeseca 2024. godine  održan je prvi sastanak na kojem je predstavljen koncept samih igara, a uz to su predstavljene i aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta.

Aktivnosti projekta uključuju seminare za sudce i trenere, obuku volontera te sastavljanje timova koji će sudjelovati u inkluzivnim igrama. Na sastanku su prisustvovali brojni poznati ljudi iz svijeta košarke u kolicima poput predsjednika Međunarodne organizacije košarke u kolicima (IWBF) Waltera Phallera te predsjednika Međunarodne košarkaške federacije Georgija Glushkova.

Između predstavnika deset partnerskih saveza ovoga projekta za jednog od partnera izabran je i Hrvatski savez košarke u kolicima.

Prvo natjecanje u sklopu projekta “Basketball Inclusive Games” održat će se od 11. do 14. rujna 2024. godine u bugarskom gradu Samokovu.

In Metropola

Evo što nudi Savjetovalište za mlade s invaliditetom

Objavljeno

/

Na fotografiji je letak koji informira o savjetovalištu za mlade s invaliditetom.
Foto: Grad Zagreb

U savjetovalištu se besplatno nudi podrška i osnaživanje mladih s invaliditetom i njihovih roditelja/skrbnika kroz neposredan rad, edukativna predavanja i radionice te suradnju s različitim ustanovama

Program Savjetovalište za mlade s invaliditetom provodi se u suradnji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ i Centra za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb – Istok.

U savjetovalištu se besplatno nudi podrška i osnaživanje mladih s invaliditetom i njihovih roditelja/skrbnika kroz neposredan rad, edukativna predavanja i radionice te suradnju s različitim ustanovama.

Ovaj projekt u cijelosti financira Grad Zagreb. U sklopu projekta izrađen je promotivni letak u kojem su dostupne informacije zainteresiranima za uključivanje u rad Savjetovališta za mlade s invaliditetom.

Svrha savjetovališta je očuvanje i unapređenje zdravlja i kvalitete života mladih s invaliditetom, integracija u svakodnevni život, s naglaskom na sposobnosti osoba s invaliditetom kako bi ostvarile svoj puni potencijal, kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice te smanjenje stigmatizacije i predrasuda o mladima s invaliditetom. Tu je i za motivaciju i edukaciju srednjoškolaca i studenata za usvajanje novih znanja i kompetencija o suvremenim pristupima invaliditetu, karakteristikama pojedinih dijagnoza, modernim tehnologijama, vještinama komunikacije i odgovarajućeg pristupa osobama s invaliditetom te drugim aspektima značajnim za njihov život, uz primjenu usvojenog, primjerenog načina i vještina komunikacije u kontaktu s osobama s invaliditetom.

Savjetovalište je namijenjeno mladima s invaliditetom, roditeljima i skrbnicima djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom, članovima obitelji, stručnjacima koji skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom.

U rad savjetovališta uključuju se djeca i mladi s invaliditetom registrirani tijekom preventivnih aktivnosti ili ona koja se obraćaju samoinicijativno, uz obvezno uključivanje roditelja/staratelja i/ili stručnih suradnika (sustav obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja i dr.).

Savjetovalište pruža usluge savjetovanje i podrške mladima s invaliditetom, savjetovanje i podršku roditeljima/skrbnicima mladih s invaliditetom, međuinstitucionalnu suradnju s matičnim školama/fakultetima/centrima za odgoj i obrazovanje, drugim dionicima Centra za zdravlje mladih te civilnim društvom (udrugama, društvima) koje skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, zavodima za socijalni rad te drugim ustanovama prema potrebi, organizira i provodi edukativna predavanja i radionice za mlade s invaliditetom, kao i srednjoškolce i studente, o načinima ostvarivanja primjerene komunikacije s osobama s invaliditetom

Usluge Savjetovališta za mlade s invaliditetom u potpunosti su besplatne (kao i ostale usluge Centra), bez uputnice. Za dolazak na individualno savjetovanje potrebno se prethodno naručiti. Program se provodi na dvije lokacije: Centar za zdravlje mladih, Heinzelova 62a i Nastavni zavod za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’, Mirogojska cesta 16. Svoj termin za inicijalni razgovor s magistrom edukacijske rehabilitacije možete dogovoriti e-poštom na adresi: marija.skes@stampar.hr ili pozivom na brojeve telefona 01/6468-333 i 01/4696-332.

Letak savjetovališta je ovdje.

Izvor: Grad Zagreb

Nastavi čitati

in MREŽA

AKD poziva osobe s invaliditetom – ažurirajte svoje podatke i ostvarite prava

Objavljeno

/

Foto: AKD
Sponzorirani sadržaj

AKD d.o.o poziva osobe s invaliditetom da čim prije provjere i upišu sve svoje podatke (ukupno tjelesno oštećenje, tjelesno oštećenje koje se odnosi na oštećenje donjih ekstremiteta, stupanj funkcionalnog oštećenja…) u Registar osoba s invaliditetom, kontaktom na e-adresu invaliditet@hzjz.hr. Preduvjet za izdavanje isprava je i prebivalište u Republici Hrvatskoj

Poslušaj ovaj članak

Korištenjem Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom brzo i jednostavno se dokazuje pravo na određene povlastice, a sama dodjela prava na povlastice na području mobilnosti odvija se u potpunosti digitalnim putem, bez potrebe obilaženja šaltera i institucija. Pravo na izdavanje isprava ostvaruju osobe s invaliditetom prema kriterijima iz Zakona, a isprave će im biti poslane na adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Svi koji ostvaruju prava na Nacionalnu iskaznicu dobivaju i Europsku, kojom se, sukladno prijedlogu nove Direktive EU, omogućava ravnopravan pristup pogodnostima u svim državama članicama koje su ponajprije usmjerene na područje turizma, kulture (muzeji, kazališta, koncerti) i sporta.

Nacionalnom iskaznicom za osobe s invaliditetom ostvaruju se povlastice u četiri područja – željezničkom i pomorskom putničkom prijevozu, pri korištenju autocesta i uporabi javnih cesta. Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom, kojom se ostvaruje pravo na parkiranje diljem EU na posebno označenim mjestima sa simbolom pristupačnosti također će biti poslane na adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Svi zainteresirani koji se žele detaljnije informirati o javnim ispravama mogu to učiniti na mrežnoj stranici mosi.akd.hr ili Facebook stranici https://www.facebook.com/povlastice.za.osobe.s.invaliditetom/, gdje će se redovno objavljivati nove informacije.

Nastavi čitati

in MREŽA

UIR ZAGREBA Leke Sokolaj održao vrlo zanimljivo predavanje o inkluzivnom dodatku

Objavljeno

/

Na slici se vidi grupa ljudi u sobi, koji pažljivo gledaju sadržaj prikazan na ekranima. Očito je da se radi o interaktivnoj edukativnoj ili informativnoj sesiji.
Foto: Klaudija Klanjčić

Udruga invalida rada Zagreba organizirala je u svojim prostorijama u Novoj cesti 86 u srijedu, 10. travnja 2024., predavanje pod nazivom ‘Inkluzivni dodatak’ od strane Leke Sokolaja, pravnika iz Hrvatskog saveza udruga invalida rada (HSUIR), koji je i jedan od članova radne skupine za izradu Zakona o inkluzivnom dodatku

Poslušaj ovaj članak

Zakon uređuje pravo na inkluzivni dodatak i kao takav predstavlja velik iskorak u poboljšanju života osoba s invaliditetom uzevši u obzir da su invalidske mirovine skromnih iznosa, a troškovi života sve veći. Objavljen je u Narodnim novinama broj 156/2023.

Po definiciji, inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprečavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Inkluzivni dodatak ne smatra se prihodom u smislu zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi. Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos inkluzivnog dodatka odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske, a 100 posto osnovice iznosi 120 eura.

Kako je i najavljeno, na vrlo poučnom i zanimljivom predavanju moglo se saznati detalje oko postupka za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak, konkretno koje tijelo je nadležno rješavati zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak, koju medicinsku dokumentaciju je potrebno priložiti zahtjevu, koje tijelo je nadležno za vještačenje, koji su uvjeti za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak, kao i sve ostalo važno za ostvarivanje inkluzivnog dodatka.

Postupak za priznavanje prava na inkluzivni dodatak je žuran, a pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti (dosadašnjim korisnicima osobe invalidnine i doplatka za pomoć i njegu) pred nadležnim centrima za socijalnu skrb. Isplata istog neovisno o danu donošenja odluke obavljat će se od 1. siječnja 2024. godine, što znači retroaktivno.

Vještačenje u sustavu socijalne skrbi je različito od sustava vještačenja u sklopu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a strankama se dostavlja nalaz vještaka koji se odnosi na tjelesno, osjetilno, mentalno i intelektualno oštećenje, kao i poremećaje iz autističnog spektra.

Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, Zavod je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Ako je potrebno provoditi ispitni postupak, Zavod je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pravo na inkluzivni dodatak priznaje se s danom podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pojašnjene su i okolnosti mirovanja prava na inkluzivni dodatak, a tiču se korisnika koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci. Ujedno, pravnik Sokolaj je pojasnio na kraju i profesionalnu bolest kao posljedicu COVID-a za vrijeme rada. Istaknuo je i Barthel indeks, koji se može zatražiti u slučaju tjelesnog oštećenja, i to težeg oštećenja kralježnice i kukova, i to od strane ortopeda i fizijatra.

Navedeno je i da se na vještačenjima ne priznaju medicinski dokumenti od privatnih liječnika, već samo od bolnica, a što su posvjedočili i neki članovi na svojim primjerima pa su izgubili prava. Naprosto, bolesnici su bili primorani zatražiti pomoć kod privatnih liječnika i jednostavno ovaj podatak da se njihovi nalazi, koje su morali platiti, ne priznaju, upućuje da se ova situacija ne prihvaća samo tako jer će mnogi biti oštećeni, a da za to nisu krivi.

Predavanje je provedeno u okviru trogodišnjeg programa ‘Savjetom prema inkluziji’, koji sufinancira Grad Zagreb iz gradskog proračuna.

Članovi su imali prilike postaviti pitanja, a ukazali su na svojim primjerima na niz diskriminacija, kao i na neprimjereno i ponižavajuće ponašanje službenih osoba kada žele ostvariti neko pravo, pogotovo tijekom vještačenja.

Nakon službenog dijela jednosatnog predavanja, zainteresirani su imali još dodatan sat za postavljanje pitanja pravniku Sokolaju, koji je imao veliko strpljenje sa svakim, ali i mogućnost podjele svojih iskustava s drugim članovima.

Za sve one koji nisu bili u mogućnosti osobno doći, osiguran je prijenos uživo putem Facebooka.

Svi koji trebaju daljnju pomoć oko podnošenja zahtjeva za inkluzivni dodatak mogu se obratiti u HSUIR – direktno pravniku Sokolaju, kao i u UIR Zagreba.

Nastavi čitati

U trendu