In Metropola

GRAD ZAGREB Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom

Objavljeno

/

Prema odredbama Zakona o povlasticama u prometu Grad Zagreb, Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Sektor za promet, više nije nadležan za izdavanje parkirališne karte za osobe s invaliditetom

Grad Zagreb objavio je na svojim službenim stranicama da 15. studenoga 2023. stupa na snagu Zakon o povlasticama u prometu (‘Narodne novine’, br. 133/2023).

Kako je pojašnjeno, prema odredbama Zakona o povlasticama u prometu Grad Zagreb, Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Sektor za promet, više nije nadležan za izdavanje parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom izdaje, po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranaka, Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Savska cesta 31, 10000 Zagreb.

Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom javna je isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno, a označava se simbolom znaka pristupačnosti.

Pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom imaju fizičke osobe i udruge koje ispunjavaju propisane kriterije iz Zakona.

Pravo na Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom imaju osobe s invaliditetom s 80 posto ili više postotaka tjelesnog oštećenja odnosno osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 posto ili više, odnosno vozila udruga osoba s invaliditetom ostvaruju pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Ministar nadležan za promet pravilnikom propisuje službene obrasce Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom, uvjete za stjecanje isprava, sadržaj i način vođenja potrebnih evidencija te način uporabe isprava, ostvarenja i korištenja prava i obilježavanja parkirališnog mjesta.

U trendu

Exit mobile version